preloader gif

Qanunvericilik


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!

Sənəd axtarışı

Qəbul edən orqan

Sənədin növü

Sənədin mövzusu

Sənədin nömrəsi

Sənədin adı

Sənəd

Milli Məclis Qanun İcbari sığorta 296-İQ Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında Yüklə
Milli Məclis Qanun Tibbi sığorta 725-IQ Tibbi sığorta haqqında Yüklə
Milli Məclis Qanun İcbari sığorta 707-IQ Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında Yüklə
Milli Məclis Qanun Kənd təsərrüfatı sığortası Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması haqqında Yüklə
Milli Məclis Qanun İcbari sığorta 651-IIQ AR-nın xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərində qulluq edən şəxslərin icbari sığortası haqqında Yüklə
Milli Məclis Qanun İcbari sığorta 333-IIIQ Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında Yüklə
Milli Məclis Qanun Sığorta fəaliyyəti 520-IIIQD Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi (çıxarış 50-ci Fəsil) Yüklə
Milli Məclis Qanun Sığorta fəaliyyəti 519-IIIQ Sığorta fəaliyyəti haqqında Yüklə
Milli Məclis Qanun Həyat sığortası 999-IIIQ İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında Yüklə
Milli Məclis Qanun İcbari sığorta 165- IVQ İcbari sığortalar haqqında Yüklə
AR Prezidenti Fərman İcbari sığorta 620 Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə Yüklə
AR Prezidenti Fərman Tibbi sığorta 241 Tibbi sığorta haqqında AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə Yüklə
AR Prezidenti Fərman İcbari sığorta 106 Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə Yüklə
AR Prezidenti Fərman İcbari sığorta 613 Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə Yüklə
AR Prezidenti Fərman Sığorta fəaliyyəti AR-nın Mülki Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə Yüklə
AR Prezidenti Fərman Sığorta fəaliyyəti 735 Sığorta fəaliyyəti haqqında AR-nın 2007-ci il 25 dekabr tarixli 519- IIIQ nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi barədə Yüklə
AR Prezidenti Fərman Həyat sığortası 289 İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə Yüklə
AR Prezidenti Fərman İcbari sığorta 500 İcbari sığortalar haqqında AR-nın 2011-ci il 24 iyun tarixli 165- IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Yüklə
AR Prezidenti Fərman Kənd təsərrüfatı sığortası 793 Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması haqqında AR Qanununun tətbiq edilməsi barədə Yüklə
Nazirlər Kabineti Qərar Həyat sığortası 192 “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə Yüklə
Nazirlər Kabineti Qaydalar Həyat sığortası 192 İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə əlavə sığorta ödənişi məbləğinin hesablanması Yüklə
Nazirlər Kabineti Qərar Həyat sığortası 196 “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında Yüklə
Nazirlər Kabineti Qərar Həyat sığortası 200 stehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta tariflərinin müəyyən edilməsi haqqında Yüklə
Nazirlər Kabineti Qərar İcbari sığorta 43 “Ünvanlı dövlət sosial yardımı almaq hüququna malik olan aztəminatlı ailələrə məxsus yaşayış evlərinin və mənzillərin icbari sığortası üzrə sığorta haqlarının dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Yüklə
Nazirlər Kabineti Qərar İcbari sığorta 269 “Ağır, az ağır və yüngül xəsarət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti İ-110 Sığortaçıların tələb olunan kapitalının müəyyənləşdirilməsi Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti "Sığortaçıların tələb olunan kapitalının müəyyənləşdirilməsi Qaydaları"na Əlavə № 1 Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti "Sığortaçıların tələb olunan kapitalının müəyyənləşdirilməsi Qaydaları"na Əlavə № 3 Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Həyat sığortası İ-211 İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsi üzrə sığorta məbləğinin müəyyənləşdirilməsi Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti Sığorta (təkrarsığorta) əməliyytaları haqqında təcili hesabat (aylıq, rüblük və illik) Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti Sığorta müqvilələri haqqında hesabat (rüblük və illik) Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçısı olan sığortaçıların şərti öhdəliklər ehtiyatının formalaşdırılması Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətin icbari sığortası üzrə sığorta haqqı məbləğlərinin hesablanması Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə yol-nəqliyyat hadisəsi iştirakçılarının tərtib etdiyi protokolun forması və tərtib edilməsi Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Əlavə İcbari sığorta Yol-nəqliyyat hadisələrinin nümunəvi sxemləri Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta tariflərinin müəyyənləşdirilməsi Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Əlavə İcbari sığorta Daşınmaz əmlakın icbari sığortası şəhadətnaməsi Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası üzrə sığorta haqlarının məbləği Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, çap olunması və doldurulması Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta haqlarının məbləğinin hesablanması Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta haqlarının məbləğinin hesablanması Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Əlavə İcbari sığorta Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası şəhadətnaməsi Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qərar Sığorta fəaliyyəti Q-07 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2011- ci il 06 dekabr tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İcbari sığorta növlərinin aparılmasına icazə verilməsi üçün Əlavə Tələblər”ə dəyişikliklər edilməsi haqqında Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Həyat sığortası Q-10 Annuitet müqaviləsinin məzmunu və forması, onun bağlanması, dəyişdirilməsi və ona xitam verilməsi Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-11 Sığorta, təkrarsığorta, sığorta brokeri və sığorta agenti fəaliyyətinə verilən lisenziyaların forması və doldurulması Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-11 Sığortaçılarda müstəqil auditin aparılmasına dair minimum tələblər Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-11 Sığortaçıların investisiya əməliyyatları ilə bağlı Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti Sığortaçının öz vəsaitlərinin, həmçinin sığorta ehtiyatlarını təmin edən vəsaitlərin investisiyaya yönəldilməsi və məcmu kapitalı haqqında hesabat Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Arayış İcbari sığorta Q-03 Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın təfərrüatları barədə Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-02 Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qərar İcbari sığorta Q-04 İcbari Sığorta Bürosuna ödənilməli olan iştirak haqqının və təminat depozitinin məbləğlərinin müəyyən edilməsi haqqında Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-02 İcbari sığorta növlərinin aparılmasına icazə verilməsi üçün Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qərar İcbari sığorta Q-04 İcbari Sığorta Bürosuna ödənilməli olan iştirak haqqının və təminat depozitinin məbləğlərinin müəyyən edilməsi haqqında Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Təlimat Sığorta fəaliyyəti Q-08 Aktuar hesablamaların aparılmasına dair Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-08 Aktuari şəhadətnaməsinin forması və doldurulması Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-08 Sığortaçıların rəsmi internet səhifəsi və elektron informasiya sistemi ilə bağlı minimum tələblər Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti "Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması Qaydaları"na Əlavə № 4 Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-13 AR-da fəaliyyət göstərən bütün sığortaçıların nizamnamə kapitallarının ümumi məbləğində xarici kapital payının son həddinin müəyyən edilməsi və bu payın hesablanması Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-13 Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-12 Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti Sığorta (təkrarsığorta) müqavilələrinin uçotu jurnalı Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qərar Həyat sığortası Q-14 İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Sığorta fəaliyyəti Q-20 Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar Həyat sığortası Q-21 Fiziki şəxslərə təqdim edilən kredit müqavilələri üzrə borcalanın həyatının ölüm halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti Fiziki şəxs olan sığorta agentinin fəaliyyəti barədə rüblük hesabat Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Əlavə Sığorta fəaliyyəti Sığortaının (təkrarsığortaçının) və hüquqi şəxs sığorta brokerinin mühasibat balansı (rüblük və illik) Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qərar İcbari sığorta Q-02 İ̇cbari sığortalar haqqında Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi və bəzi normativ hüquqi aktların ləğv edilməsi haqqında” MN-nin 06.12.2011 tarixli Q-01 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında Yüklə
Maliyyə Nazirliyi Qaydalar İcbari sığorta Q-01 Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası üzrə sığorta Şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması Yüklə