preloader gif

Qaydalar


Xidmətimizdən razı qaldınızsa bizdən danışın!

Xidmətimizdən narazı qaldınızsa bizimlə danışın!


Azərbaycan Sənaye Sığorta


Aviadaşıyıcıların Üçüncü Şəxslər Qarşısındakı Mulki Məsuliyyətinin Sıgortası Qaydaları pdf
Avtodaşıyıcıların və Ekspeditorların Mülki Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf
Avtonəqliyyat Vasitələrinin Kompleks Sığortası Qaydaları pdf
Bank ve Bank Fəaliyyəti Sığortası Qaydaları pdf
Borcalanın Fərdi Qəza Sığortası Qaydaları pdf
Dəmiryol Nəqliyyat Vasitələrinin Könüllü Sığortası Qaydaları pdf
Dəzgah Sınması Sığortası Qaydaları pdf
Elektron Cihaz Sığortası Qaydaları pdf
Əmlakın Yanğın və Digər Risklərdən Sığortası Qaydaları pdf
Əmlakın Yanğın və Digər Risklərlə Əlaqədar Gəlir İtkisi Sığortası Qaydaları pdf
Fərdi Qəza Sığortası Qaydaları pdf
Gəmi Sığortası Qaydaları pdf
Hava Limanı Sahiblərinin və Hava Hərəkəti İdarəetmə Orqanlarının Mülki Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf
Hava Nəqliyyatı Vasitələrinin Tam Sığortası Qaydaları pdf
İcbari Avto Sığorta - Qanundan Çıxarış pdf
İcbari Əmlak Sığortası - Qanundan Çıxarış pdf
İnşaat və Montaj Sığortası Qaydaları pdf
İşəgötürənin Məsuliyyət Sığortası Qaydaları pdf
İstilikxana Sığortası Qaydaları pdf
Kənd Təsərrüfati Bitkilərinin Sığortası Qaydaları pdf
Kənd Təsərrüfati Hеyvаnlаrının Sığоrtаsı Qaydaları pdf
Könüllü Tibbi Sığorta Qaydaları pdf
Kredit Sığortası Qaydaları pdf
Neft və Qaz Yataqlarında Kəşfiyyat və Hasilat İşlərinin Aparılması Sığortası Qaydaları pdf
Oğuruqdan Sığorta Qaydaları pdf
Peşə Məsuliyyətinin Sığortası Qaydaları pdf
Qiymətli Əşyаlаrın Dаşınmаsı Sığоrtаsı Qaydaları pdf
Səfər Sığortası Qaydaları pdf
Tikintidə İstifadə Olunan Maşın və Avadanlıqların Sığortası Qaydaları pdf
Üçüncü Şəхslər Qаrşısındа Mülkü Məsuliyyətin Sığortası Qaydaları pdf
Yük Sığortası Qaydaları pdf